การป้องกันโรคติดต่อ

การป้องกันโรคติดต่อ

แนวทางรับมือเหตุฉุกเฉิน โรคติดเชื้อ

ล้างมือใต้น้ำไหลอย่างน้อย 30 วินาทีด้วยสบู่หรือผงซักฟอก

เวลาไอหรือจาม ให้ปิดปากและจมูกด้วยทิชชู่หรือแขนท่อนบน (ไม่ใช่มือ)
※ หากยังมีอาการอยู่ ให้สวมหน้ากาก

ปรุงอาหารให้นานพอและต้มน้ำก่อนรับประทาน

เด็กและผู้สูงอายุที่ได้รับการฉีดวัคซีนควรได้รับการฉีดวัคซีน

ใช้เขียง มีด ฯลฯ แยกจากกันโดยใช้อาหารและล้างและเช็ดให้แห้งหลังการใช้งาน

มีอาการของโรคติดเชื้อ เช่น มีไข้ ไอ คัดจมูก ฯลฯหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นและงดการออกนอกบ้าน

Cresta Social Messenger