น้ำประปาดื่มได้

 

โรงผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้รับเงินสนับสนุนในการก่อสร้างเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน แต่ที่ผ่านมา เทศบาลไม่ได้มีการบำรุงรักษาและดูแลระบบน้ำประปาอย่างเพียงพอ ทั้งกระบวนการตั้งแต่การผลิต การจัดส่ง การควบคุมคุณภาพ การเก็บเงินและการวิเคราะห์รายงานผล ทำให้ที่ผ่านมา ประชากรจำนวน 4,045 คนที่ใช้น้ำของเทศบาลตำบลอาจสามารถได้รับผลกระทบในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาที่มีไม่เพียงพอใช้งานตลอดทั้งปี น้ำประปามีสีแดง ขุ่น ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้

เมื่อนายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถเข้ามารับตำแหน่งได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพของโรงผลิตน้ำประปา และ กำลังยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สามารถใช้เพื่อการบริโภคได้ ซึ่งปัจจุบันมีผลทดสอบคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการกลางยืนยันว่าคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลอาจสามารถนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย (ผลการตรวจน้ำประปาของเทศบาลตำบลอาจสามารถ ผ่านมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้) และ ได้ใบรับรองมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้อยากเป็นทางการจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ทางเทศบาลได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาที่โรงผลิดน้ำประปาของเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกวัน และเปิดข้อมูลให้ประชาชนบนเว็บไซต์ของเทศบาล สามารถดูข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้ำประปารายวันได้ ที่นี่

Cresta Social Messenger