ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ บ้านสั้น ม.1-บ้านอาจสามารถ ม.13

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ บ้านสั้น ม.1-บ้านอาจสามารถ ม.13

เลขที่โครงการ 65097594571 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 580,000 บาท ราคากลาง 580,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ชินวัตรการโยธา กรุ๊ป จำกัด ราคาเสนอ 580,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ-2.pdf
Cresta Social Messenger