ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวัสดิ์ภิบาล (ช่วงที่ 2 ต่อจากเดิมทางไปโรงฆ่าสัตว์) บ้านอาจสามารถ ม.13

ชื่อโครงการ

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวัสดิ์ภิบาล (ช่วงที่ 2 ต่อจากเดิมทางไปโรงฆ่าสัตว์) บ้านอาจสามารถ ม.13

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 498,900 บาท ราคากลาง 483,900 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger