ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 ทางไปดงหมากดอก) บ้านชูชาติ ม.15

ชื่อโครงการ

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 ทางไปดงหมากดอก) บ้านชูชาติ ม.15

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา งบประมาณ 487,700 บาท ราคากลาง 473,600 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง-1.pdf
Cresta Social Messenger