ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนทางไปหนองฮู – หนองสุเพ็ง บ้านอาจสามารถ ม.13

ชื่อโครงการ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนทางไปหนองฮู – หนองสุเพ็ง บ้านอาจสามารถ ม.13

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 43,700 บาท ราคากลาง 43,700 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง-2.pdf
Cresta Social Messenger