ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสร้างแข้ (จากบ้านนางทัศนีย์ มานะดี-บ้านนายถวิล โคคำ บ้านสั้น ม.1

ชื่อโครงการ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสร้างแข้ (จากบ้านนางทัศนีย์ มานะดี-บ้านนายถวิล โคคำ บ้านสั้น ม.1

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 499,500 บาท ราคากลาง 485,300 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง-3.pdf
Cresta Social Messenger