ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

เลขที่โครงการ 66017049137 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 850,000 บาท ราคากลาง 850,000 บาท ที่มาของราคากลาง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2565) ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท เอ็มจี จันทบุรี จำกัด ราคาเสนอ 646,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 19 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger