กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ ๓

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าตึกเทศบาลตำบลอาจสามารถ

จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 เรื่องการนวดแผนไทย – ธรรมชาติบำบัด

Cresta Social Messenger