เทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยนายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นำทีมจัดสถานที่โครงการถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ ทาน ศีล และการสงเคราะห์ ณ ถนนสายวัฒนธรรม สวนสาธารณะหนองหูลิง 📣ขอเชิญชวนชาวอาจสามารถทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ ทาน ศีล และการสงเคราะห์ ในวันพุทธ ที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. #เทศบาลตำบลอาจสามารถ #กองการศึกษาเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger