ขอแสดงความยินดีกับแม่หนู ( นางวิตาพร ขันโมลี) 💕 ที่เคารพ พวกเราจะคิดถึงคุณ 🥰 อย่าลืมทำให้การเกษียณอายุของแม่หนู เป็นการเกษียณอายุที่สนุกตลอดชีวิตนะคะ

Cresta Social Messenger