กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาวัดในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ

-วัดอุบลบรทิพย์
-วัดใหม่ชัยสิทธิ์
-วัดป่าอาจสามารถ
วันที่27กค.2564 เวลา9.30น.
นายเทพพร จำปานวน นำคณะผู้บริหารและจนท.ของเทศบาลประกอบพิธีทอดเทียนจำนำพรรษาตามแบบประเพณีชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและเพื่อแสดงออกถึงการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ยังถึงวัตรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ซึ่งการทอดเทียนจำนำพรรษาทางเทศบาลได้ถือปฏิบัติมาทุกปี
ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
Cresta Social Messenger