วันที่13กค.2564 เวลา9.30
นางนวลรัตน์ พันธโคตรเป็นตัวแทนท่านนายก นำผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมชมสวน อินทผาลัมที่ปลูกแบบอินทรีย์ “สวนคมราช”ของคุณลุงประภาส ราชสมบัติและคุณป้าอู้ด เจ้าของสวนให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากรแนะนำสวนด้วยตัวเอง ทางเทศบาลขอชื่นชมในความขยัน หมั่นเพียรใช้ชีวิตบั้นปลายหลังเกษียณอายุในการรับราชการครู สร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้าง นับเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนเทศบาลของเรา ติดต่อชมสวนและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่อร่อยหวานกรอบที่สุด ได้ที่เบอร์โทร 081-320-2304
Cresta Social Messenger