เทศบาลตำบลอาจสามารถ 🏛 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายจิรศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ร่วมต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อมคณะ จะเดินทางมาศึกษาดูงาน น้ำประปาดื่มได้ – ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลอาจสามารถ เวลา 09.00 น .

Cresta Social Messenger