นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี ตำบลอาจสามารถ ได้ให้การตอนรับ ท่านมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมชม เทศบาลตำบลอาจสามารถ และ นายกเทศมนตรีได้เป็นผู้บรรยายกระบวนการบริหารจัดการนำ้ และ นำชมระบบกระบวนการผลิตน้ำประปาดื่มได้ พร้อมระบบการบริหารจัดการด้านระบบ มิเตอร์น้ำประปาอัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมระบบ iot ทั้งหมด ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger