วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรี นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบล สรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน น้ำประปาดื่มได้ จำนวน 25 คน

Cresta Social Messenger