ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

เลขที่โครงการ 67049391019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 4,021,900 บาท ราคากลาง 3,413,983 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพลก่อสร้าง 2006 ราคาเสนอ 2,584,888 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger