วันที่ 27 พ.ค. 2567 เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จิตอาสา ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

Cresta Social Messenger