วันที่ 30 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลอาจสามารถ ร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ผู้นำชุมชน เอกชน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger