การจัดทำฐานข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

Cresta Social Messenger