วันที่ 24 มิ.ย. 67 นายกเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง/กองประปาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ลงพื้นที่ ติดตั้ง Flow Meter เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำอัจฉริยะเพิ่มเติมเพื่อลดอัตราการสูญเสียของน้ำ และวัดค่าได้แบบ Realtime จากห้องควบคุมระบบ

Cresta Social Messenger