วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฏหมายชาวบ้านและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ควรได้รู้ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger