วันที่ 14 มิ.ย. 2567 นายกเทศมนตรีเทพพร จำปานวน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลอาจสามารถ ทำการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการระบายน้ำของชุมชน

Cresta Social Messenger