ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล

เลขที่โครงการ 66099199563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,227,000 บาท ราคากลาง 2,224,791 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวีทรัพย์การโยธา 2015 ราคาเสนอ 1,838,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2566

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ.pdf
Cresta Social Messenger