กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าเทศบาลตำบลอาจสามารถ
จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 เรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี/กิจกรรมเข้าจังหวะ/การร้องเพลงคาราโอเกะ

Cresta Social Messenger