โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายจรินทร์ สายเชื้อ นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เป็นประธานพิธีเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 มีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน

Cresta Social Messenger