เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้มอบสังกะสีให้แก่ผู้ประสพภัยพิบัติในเขตเทศบาล

Cresta Social Messenger