ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 21 กย. 2564 เวลา 13.30น.
นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีฯ นางนวลรัตน์ พันธโคตร รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น
Cresta Social Messenger