ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการจัดทำเเผนพัฒนาสุขภาพโดยใช้เเผนที่ทางยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลอาจสามารถ
นำโดย นายเทพพร จำปานวน
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการจัดทำเเผนพัฒนาสุขภาพโดยใช้เเผนที่ทางยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลอาจสามารถ
วันที่ 20 กันยายน 2564
Cresta Social Messenger