กิจกรรมล้างถังกรองน้ำประปาเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมพนักงาน ลูกจ้าง ได้ดำเนินการล้างถังกรองน้ำประปา เพื่อความสะอาดและสุขลักษณะของน้ำประปาเทศบาลตำบลาอาจสามารถ เพื่อความสุขและสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลอาจสามารถ

 

 

 

 

Cresta Social Messenger