คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรก้าวไกล เข้าเยี่ยมชมโครงการน้ำประปาดื่มได้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรก้าวไกล ประกอบด้วย 1. ส.ส. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
2. ส.ส. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
3. ส.ส. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
4. ส.ส. วรภพ วิริยะโรจน์
5. ส.ส. ดร.สุรวาท ทองบุ
ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำประปาดื่มได้ เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปาเทศบาล และเยี่ยมชมการพัฒนาปรับปรุงเวปไซต์ของเทศบาลตำบลอาจสามารถพร้อมทั้งเยี่ยมชมเตรียมการที่จะจัดทำระบบการรับชำระเงินโดยผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชน และเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกสำหรับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง

 

        

Cresta Social Messenger