รับการต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นำทีมโดย ท่านนายกเลิศฤทธิ์ เกษศิลป์ ท่านปลัดพรศักดิ์ ผะอบทิพย์ พร้อมทั้งคณะ ที่โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลอาจสามรถ วันที่ 01/03/2565

Cresta Social Messenger