นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมประชุม โครงการสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป #นายเทพพร #จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมประชุม โครงการสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมมุกดาแกรนด์โฮเทลอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Cresta Social Messenger