เทศบาลตำบลอาจสามารถ ยินดีต้อนรับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีดหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายไกลก้อง ไวทยการ อดีด ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ พร้อมทั้งทีมงานในการเข้าร่วมประชุม หัวข้อ”อาจสามารถสะออน” เพื่อพัฒนาเมืองอาจสามารถ ให้ไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

Cresta Social Messenger