27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ และคณะ ได้ช่วยเหลือ นางเพ็ญจันทร์ มานะดี ประชาชนในเขตเทศบาล เนื่องจากมีผู้เสียหาย ประสบวาตภัยในครั้งนี้ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก เทศบาลตำบลอาจสามารถ จึงไม่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ดังนั้น นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ ได้บริจาคเงินส่วนตัว จำนวน 2,000 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือ

Cresta Social Messenger