วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย #นายเทพพร #จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ ร่วมกับ หมู่ที่ 1 จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2565

Cresta Social Messenger