วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้วที่ 1

Cresta Social Messenger