วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. -13.30 น. #นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ #นายเทพพร #จำปานวน รับการต้อนรับ มูลนิธิคณะก้าวหน้า นำโดย คุณช่อ พรรณิการ์ วานิช

Cresta Social Messenger