วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลอาจสามารถ ร่วมกับอำเภออาจสามารถ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น.
เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย
นายเทพพร จำปานวน
นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ
ร่วมกับอำเภออาจสามารถ นำโดย
นายอำเภอสุวัฒน์ เบ้าจังหาร
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยทำพิธีเปิด ณ เวทีหน้าที่ว่าการอำเภออาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger