📍 เทศบาลตำบลอาจสามารถ 🏛 เข้าร่วมโครงการร้อยเอ็ดร่วมใจภักดิ์ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger