เทศบาลตำบลอาจสามารถ 🏦 เข้าร่วมงานทอดเทียนโฮมอำเภอ และฉลองพัดเปรียญธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลอาจสามารถ 🏦 เข้าร่วมงานทอดเทียนโฮมอำเภอ และฉลองพัดเปรียญธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดย นายกเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี นายพูลทรัพย์ มานะดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกฤช ภูศรี เลขานุการนายเทศมนตรี และ นางวรัทยา จินดา สมาชิกสภา เขต 2 ณ วัดอุบลบรทิพย์ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger