โครงการพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลอาจสามารถ จัดอบรมโครงการพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ประธานในพิธี โดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger