เทศบาลอาจสามารถ จัดอบรมโครงการ กวาดล้างไข้หวัดนก เทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2565

เทศบาลอาจสามารถ จัดอบรมโครงการ กวาดล้างไข้หวัดนก เทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2565 วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger