นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เข้ารับรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชยประเภททั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 🎉

Cresta Social Messenger