วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระบรมราชา อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภออาจสามารถ นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ประจำเทศบาลตำบลอาจสามารถ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565

Cresta Social Messenger