วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช เวลา 09.30 ณ เวทีสนามหน้าที่ว่าการอำอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger