เมื่อวันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายยกเทศมนตรี ส่งมอบกรวยยางเพื่อใช้ในงานจราจร จำนวน 50 อัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และการบรรเทาปัญหาจราจรต่าง ๆ ในชุมชน

Cresta Social Messenger