วันที่ 25 ตุลาคม 2565 #เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน ร่วมกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทง ปี 2565

Cresta Social Messenger