วันที่ 26 ตุลาคม 2565 #เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการอาเสริม (นม) โรงเรียนเมืองอาจสามารถ เข้าประชุมเพื่อแจ้งแนวทางในการจัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕

Cresta Social Messenger