📣ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เปิดรับสมัครนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 📍เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565

📣ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เปิดรับสมัครนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 📍เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 มีหลักเกณ์ทั่วไป ดังนี้ 1. เพศหญิง อายุ 15-25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร 2. รับสมัครบุคคลทั่วไป มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 3. การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดไทย 🏆 รางวัลการประกวด 🥇รางวัลที่ 1 เงินสด 6,000 บาท มงกุฎ สายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล 🥈รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท 🥉รางวัลที่ 3 เงินสด 4,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รางวัลขวัญใจประชาชน เงินสด 5,000 บาท สายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล วันคัดเลือก 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณหนองหูลิง เวลา 17.00 น. ลงทะเบียน เวลา 18.00 น. เตรียมความพร้อม แนะนำกติกา เวลา 19.00 น. คัดเลือกผู้เข้าประกวด สมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1UP0oOEkOwwj1uzptRSmztky1vlJpTzRGXtxAJLek90k/edit และกรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 094-761-9646 นางกนกพร

Cresta Social Messenger